90 évvel ezelőtt alakult meg a Magyar Légiforgalmi Rt. (2/2)

A vállalat átszervezése

1927-re kedvezőbbé vált a hazai és a nemzetközi légkör, mert a Népszövetség március 27-én megszüntette az ország területén a ellenőrzést, eltávoztak a Katonai Ellenőrző Bizottság képviselői. Augusztus 9-én feloldották a még 1922. november 17-től érvényben lévő „kilenc szabály” utolsó pontjának, a repülőgépgyártás tiltását is, azonban a fegyverkezést továbbra sem engedélyezték, annak betartását azonban a kormányra bízták és külön már nem ellenőrizték. Mindez jelentősen kihatott az MLRt. működésére, mely ekkorra már elavult és kevés géppel rendelkezett. A megnyíló lehetőségeket, ami új külföldi járatok indításában nyilvánult meg, nem tudta megfelelően kezelni. A talpraálláshoz kevésnek bizonyult a folyamatos állami juttatás, mely a spekulációk révén nagyobbrészt el is úszott. Szükségessé vált a légitársaság átszervezése és tőkeerős társ bevonása. A cég főrészvényese, Szegő Rezső még 1927 decemberében Párizsba távozott. 1928. augusztus 1-jén Szegő és Wilczek érdekeltségét a WM vette meg. A cég addigi működését az augusztus 23-i rendkívüli közgyűlés zárta. Az új MLRt. első, szeptember 23-i és a második, október 23-i alakuló közgyűlése után a 25-én kelt cégbírósági bejegyzés kérelemben az új, a régivel azonos nevű vállalat alaptőkéjét 250 ezer pengőben határozták meg, mely 2500 db 100 pengős címletekre oszlott. Az igazgatóság tagjai között a jelentős tőkével résztvevő báró Weiss család két tagja is ott volt. Ebben az időben, Csepelen a WM-ben hivatalosan is beindult a hazai repülőgép és motorgyártás, de a gyáróriás más területen már ezelőtt is jelentős állami megrendeléseket teljesített.

Géppark

Az új MLRt. intenzív géppark fejlesztésbe kezdett, de továbbra is a holland Fokker cégtől vásárolta a típusokat, néhányuk gyártási jogaival együtt. Még szeptemberben megérkezett két F VII-es és egy F VIII-as gép. A WM-ben a Jupiter motorok mellett 1929-30-ban elkészült három 15 személyes, F VIII-as, melyek a H-MFNB, az FNC és a FND jelet kapták. 1924 júliusában a Kereskedelemi Minisztérium Légiforgalmi Osztálya nevet változtatott és továbbiakban Légügyi Hivatal néven tevékenykedett és a lassan fejlődő titkos légierő irányítását is végezte. 1929 végén az F III-as gépeket leselejtezték. 1930-ban két F XI Universal érkezett de az olasz gyártású típusok szállításának lehetőségét is vizsgálták. A meglévő hagyományos faszerkezetű, vagy a vegyes építésű, lassúbb gépek nem állták a versenyt és újabb típusok után kellett nézni, melyek azonban a rejtett légierő céljait is szolgálták. Az 1929-30-ban érkezett, kiforratlan Caproni típusok nem voltak alkalmasak a légiforgalom számára. A néhánydarabos Ca 97 és a Ca 101-es rövid időn belül a titkos légierőnél kötött ki. 1931-ben az állam megvásárolta a vállalat részvényeit és ezután használták a MALERT rövidítést, de ebben az évben változott a lajstromozás is. A megváltozott nemzetközi szabályoknak megfelelően az öt betűs magyar lajstromjel kötőjel előtti tagja a HA lett. 1936-ban megérkezett az első világviszonylatban is korszerűnek számító Junkers 52/3m típusú gép, melyet később még több is követett. Ezek a tiszta fémszerkezetű, megbízható gépek már alkalmasak voltak műszerszerinti vakrepülésre és már fel voltak szerelve kezdetleges robotpilótával is. 1938-tól az olasz hitelek folyósítása során, melyet saját gyártású repülőgép és hadianyag szállításához nyújtott Magyarország számára öt új, 24 személyes, gyors SM 75-ös forgalmi gép is érkezett a légitársasághoz. Ez a típus azonban elég rossz hírnévre tett szert. 1939-től három, hat személyes FW 58 KI-2 változatot is üzemeltett a vállalat a rövid és kisebb terhelésű járatain, főleg belföldön repültek Felvidékre, Kárpátaljára és Erdélybe, jó szolgálatot téve a postaszállításban. A társaság 1934-től az évtized végéig még egy Junkers F-13-as típusú, Sió névre keresztelt hidroplánnal is rendelkezett, mely rendszeresen feltűnt a Balatonon.

Típus

Fokker

F III

Fokker

F VII

Fokker

F VIII

Fokker

F XI

Junkers

Ju 52/3m

Savoia-Machetti

SM 75

Focke Wulf

FW 58 Weihe

Üzemeltetés éve

1923-29

1927-40

1928-38

1930-38

1936-44

1938-41

1939-44

Gép szám (db)

6

2

4

2

7

5

3

Szállítható utas (fő)

5

8

15

 6

17

24

6

Szállítási teljesítmények

A társaság 1925-26-ban belföldi menetrendszerű postajáratot üzemeltett Budapest és Szeged között, de több nagyváros felett elrepülve, leszállás nélkül légiúton kézbesített újságot és 5 kg-nál nem nagyobb tömegű küldeményeket. 1927-28-ban több járatot nyitott, bel- és külföldit egyaránt. Magyar Fokkerek jártak továbbra is Bécsbe és új járatokon Gratzba, Klagenfurtba, Velencébe. 1933-ban a bécsi járat meghosszabbodott Berlinig a Deutsche Lufthansával üzemközösségben, melyet egy ideig német gépek is repülték. 1936-ban megnyílt a Bp-Bécs-Salzburg-München-Zürich járat. A későbbiek során Varsóba, Bukarestbe, Pozsonyba, Prágába is jártak a magyar gépek. 1930-ban megnyílt a Bp-Pécs-Kaposvár, 1931-ben a Nyíregyháza-Debrecen belföldi járatat is, melyet később a visszacsatolt országrészek városaival bővültek. Ilyenek voltak többek között kassai, nagyváradi, marosvásárhelyi is. 1937-ben megnyílt a modern Budaörsi repülőtér, mely átvette a szűk, nem bővíthető Mátyásföldi szerepét. 1923-ban a működés első évétől 1927-ig az ML Rt. csak egy 230 km-es útvonalat repült menetrend szerint, ez évenként növekedve 1928-ra közel 170 ezer kilométernek felelt meg. Ebben az időszakban a járatok száma a kezdeti 150-ről 370-re nőtt, de 1926-ban 487-et teljesített és ekkor elérte a 99%-os menetrendszerűséget és a 68,9%-os férőhely kihasználást. A 30-as évektől a járatok növekedésével évente nőtt a lerepült távolság. 1940-ben az útvonalak együttes hossza elérte a 4121 km-t és 1928-hoz viszonyítva több mint a négyszeresére nőtt az egy évben repült kilométerek száma és már elérte a 805156-ot, de közel nyolcszorosára nőtt az utazók száma és a szállított áru mennyisége.

Év

1923

1924

1925

1926

1927

1928

1929

1930

1931

1937

1940

Utas szám (fő)

296

699

1324

1679

2542

2342

4229

5642

7860

7950

16044

Áru tömege (tonna)

2,8

23

28

36

45

45

41,5

53,5

55,7

71

283

Újabb változások a vállalat életében

1938-39-ben újabb nagyjelentőségű változások következtek be a magyar repülés történetében, melyek jelentős kihatással voltak a MALERT-re is. A kisantant országok hosszas tárgyalások után elismerték Magyarország fegyverkezési egyenjogúságát az 1938 augusztusán a jugoszláviai Bledben tartott konferencián. Ennek hatására hivatalosan szétvált az országban polgári és a katonai repülés a következő év elejétől. A tisztán polgári alapokra tevődő társaság, pilóták és műszakiak nélkül állt. Az új vezetőire, Grosschmid Istvánra és Ujvári Lászlóra, az Air Francétól hazahívott repülőkapitányra hárult a pilóták és műszakiak képzésének fontos és felelősségteljes feladata. A régi, polgári ruhába bújtatott, tapasztalt katonai személyzetet előbb, 1939 júniusától a sportrepülésből átvett és intenzív kiképzésen átesett fiatal pilótákkal, majd 1941-re a három éves iskola után, frissen végzett műszakiakkal váltották fel.

A háborús évek

A II. világháború kitörése jelentősen befolyásolta az országok légiforgalmát, főleg a külföldit és rövidesen teljesen meg is szűnt a polgári utasszállítás. A járatok száma a minimálisra csökkent és jobbára a csak hivatalos úton járók repültek, a magánszemélyek alig. A jólképzett szakemberekkel ellátott MALERT-et 1942. júniusától a gépeivel együtt katonai szolgálatra osztották be. A gépeket ezután katonai jelzéssel látták el és a szállítószázad kötelékében repültek ellátást, postát szállítva a keleti frontra és onnan pedig postát és sebesülteket hoztak vissza. A Kárpátok rendszeres átrepülése nagy szaktudást és tapasztalatot igényelt. 1944 május 26-án a Kereskedelem és Közlekedési Minisztériumtól a repülés ügyeit a Honvédelmi Minisztérium vette át. A háború végső szakaszában 1944 végére a megmaradt gépek a repülőtereken semmisültek meg.

Felszámolás

A háború után, 1945. május 9-én Sinigla Károly légiforgalmi ellenőr a közforgalmi repülés szervezeti kereteinek kialakításáról írt emlékeztetőjében még a MALERT feltámasztásáról írt és a közeljövőben több, mint 10 külföldi járat megindítását említette, melyek között a Budapest-Moszkva-i már az első helyen szerepelt. Később, néhány hónap múlva már az ország új társadalmi berendezkedése felé való elmozdulás értelmében kizárólag szovjet segítséggel kívánták a légiforgalmat újjászervezni. A gépek nélküli céget nem kívánták feltámasztani, melynek itthon lévő alkalmazottai a repülőtereken a romok eltakarításában tevékenykedtek. A céget végül is felszámolták, a fellelhető vagyont az új vállalatba, a MASZOVLET-be vitték át. A dolgozóknak 1946. július 25-én kelt felmondó levélben felajánlották, hogy augusztus 1-el lehetőség nyílik az új vállalathoz való átlépésre, mellyel 114 fő élt is.

Ezzel ért véget a Magyar Légiforgalmi Rt. 20 éves légiforgalmi és még további néhány éves katonai működése. Lezárult a magyar utasszállítás hőskora, melyről gazdagsága, változatossága miatt köteteket lehetne írni.

Emlékeimben több olyan hajózó és műszaki neve is felbukkan, akik annak idején a Malertnél dolgoztak, itt kezdték a pályafutásukat. Az 1970-es években néhányukkal még találkozhattam és beszélhettem is, mint Wittinger Kálmánnal, Stifter Jánossal, (Zsóri bácsival), Balla Istvánnal is. Ezek kívül alkalmam volt néhány veterán műszakival is találkozni, illetve még alkalmanként együtt is dolgozni a Malév akkori műszaki szolgálatánál, mint a hajlott hátú Kiskéri Jánossal, (Janó bácsival), Hám Károllyal (Hám papával), Sólyom Lászlóval is. Ez akkor is és sokévi idő távlatából is különleges élményt jelentett.

Reklámok
Galéria | Kategória: Évfordulók, Írások, Fotók, Repülőgép típusok | Közvetlen link a könyvjelzőhöz.

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés / Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés / Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés / Módosítás )

Google+ kép

Hozzászólhat a Google+ felhasználói fiók használatával. Kilépés / Módosítás )

Kapcsolódás: %s