Könyvespolcok kincsei 5.

Dr. Iván Dezső

A magyar katonai repülés története 1945-1956 (első rész)

HM, Budapest 1999

 A mű a magyar katonai repülés II. Világháború utáni jelzett szakaszának főleg szervezeti, szervezési, harckészültségi és harckiképzési kérdéseivel, elveivel, a légierő tevékenységével foglalkozik, tudományos alapossággal, a szakma részére. Ez nem repülőgép típusokra, műszaki adatokra alapozott könyv, bár ilyenek is szerepelnek benne. A II. világháború utáni nehéz időszak, az erőltetett légierő fejlesztés, a káderpolitika, az ezekből adódó gondok, repülőesemények mind-mind kevésbé ismert részei a repülésünknek. Az 1956-os forradalmi időszak eseményeinek bemutatása új adatokhoz juttatja a korszak kutatóit.

Dr. Iván Dezső

A magyar katonai repülés története 1956-1980 (második rész)

HM, Budapest 2000

 A szerző a korábbi könyvének gondolatmenete szerint írta meg a következő időszak történéseit is. A könyv négy fejezete fontos időszakokat ölel fel katonai repülésünkben, amely jelentős változásokon újabb és újabb egyre korszerűbb típusok rendszerbe állításán ment keresztül. A műben olyan adatok is nyilvánosságra kerültek melyek alapvetően szükségesek a napjaink katonai repülését kutatók számára.

 A folyamatosan átalakuló magyar katonai repülés megismeréséhez mindkét könyv alapműként szolgál. A néhai szerző maga is aktív repülőtiszt volt, így nem kívülállóként élte meg az eseményeket. A könyvekben foglaltakat ilyen formában még nem dolgozták fel. A kereskedelmi forgalomba nem került köteteket számos fotó, táblázat, összesítés teszi egyedülállóvá.

Reklámok
Galéria | Kategória: Könyvek
Címke:
Közvetlen link a könyvjelzőhöz.