Könyvespolcok kincsei 3.

Repülőgép és a repülés

Szerkesztette Dr. Abody (Anderlik) Előd:

Pósa Károly könyvkereskedő kiadása, Bp, 1942

A 611 oldalas könyv fő fejezetei számos, kiváló szerző tollából tárgyalta a repülőgépekkel és a repüléssel kapcsolatos témaköröket. A légerők természettana című fejezetet maga a szerkesztő taglalta, aki egyébként a József Nádor Műegyetem nyugalmazott tanára volt. A hőtan és a repülőgépmotor címűt Varga László okl. gépészmérnök írta. A repülés erőtana és a repülőgép, valamint a repülőgépek szerkezete és a polgári repülés című fejezeteket Rácz Elemér okl. gépészmérnök a műegyetem tanársegédje készítette. A Légkör című fejezetet Veress László okl. gépészmérnök, m. kir repülő mérnökszázados írta. A repülés üzeme című fejezetet Zákány Zoltán m. kir. repülőszázados, okl. gépészmérnök műve. A katonai repülés című fejezetet Dóczy Loránd hmtk. repülőszázados, okl. gépészmérnök tollából olvashatjuk. A repülés hatása az emberi szervezetre című részt Dr. merényi Scholtz Gusztáv orvosalezredes, egyetemi magántanár írta. A műben számos fekete-fehér fotó, rajz, táblázat található. A könyv stílusára jellemző, hogy a szöveget számos képlet, számítás tette tudományossá, hiszen az előszóban megfogalmazva „A könyv célja az, hogy szakkönyvként időszerű áttekintést adjon a repülésről, főleg műszaki kérdések vonatkozásban”.

Reklámok
Galéria | Kategória: Könyvek
Címke:
Közvetlen link a könyvjelzőhöz.